20171209_betlehemy.jpg
Betlehemy Babej hory 2017
Obec Zubrohlava, Občianske združenie Zubor a Obecná rada mládeže Zubrohlava Vás vyhlasujú ...
20171226_hasici_ples.jpg
Hasičský ples 2017
Dobrovoľný hasičský zbor Zubrohlava Vás pozýva na ples.
p1230375_1572x1050.jpg
Volejabalový turnaj 2017
V sobotu 30. decembra 2017 o 07:30 hod. sa v telocvični ZŠ s MŠ Zubrohlava uskutoční ...

Víta vás obec Zubrohlava


Člen Euroregiónu


Zaujímavosti
Výročia končiace sa šestkou

V tomto článku nájdete zaujímavosti z histórie a výročia viažúce sa k roku 2016.

celý článok
Obete dvoch svetových vojen v Zubrohlave

V dvadsiatom storočí zažili obyvatelia našej obce, naši prarodičia, dve svetové vojny. V týchto dňoch a rokoch si pripomíname jej sté výročie (1914 - 1918). Druhá svetová vojna skončila pred sedemdesiatimi rokmi. Každá z týchto vojen si vyžiadala obete najvyššie, ľudské životy....

celý článok
všetky články
Úradná tabuľa
Pozvánka na zasadanie OZ

Starosta obce Zubrohlava v zmysle zák. SNR č. 369/1990 Zb. z., § 13 ods. 4, písm. a) o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva 18. zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Zubrohlava na deň 13. decembra 2017 o 17.00 hod..

celý článok
Návrh programového rozpočtu na roky 2018-2020

Starosta obce Zubrohlava predkladá návrh Programového rozpočtu obce Zubrohlava na roky 2018 – 2020.

celý článok
všetky články