Navigácia

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 79
TÝŽDEŇ: 581
CELKOM: 42819

Dátum a čas

Dnes je piatok, 20.7.2018, 16:40:27

Obsah

Projekty

interregvuc

SK verzia:

Kód mikroprojektu: INT/EB/BES/1/II/B/0101

 

Názov mikroprojektu: Cesta tam a zase späť - v stopách minulosti. Maków Podhalański - Zubrohlava

 

Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020

 

Prioritná os:  Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

 

Vedúci partner:          Gmina Maków Podhalański (Poľsko)

                                      Szpitalna 3

                                      34-220 Maków Podhalański

                                      Web: www.makow-podhalanski.pl

 

 

Partner projektu 1:    Obec Zubrohlava (Slovensko)

                                      Plátennícka 464

                                      029 43 Zubrohlava             

                                      Web: www.zubrohlava.eu

 

 

 

Celkové náklady projektu

55 563,65 €

Dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja:

(85 % z celkových oprávnených výdavkov mikroprojektu):

 

47 229,10 €

Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky:

(10 % z celkových oprávnených výdavkov mikroprojektu)

 

4 277,56 €

Vlastný vklad Obce Zubrohlava

(5 % z celkových oprávnených výdavkov mikroprojektu)

 

4 056,99 €

Obdobie realizácie projektu: 10/2017 – 09/2018

 

Dňa 19.09.2017 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný projekt č. INT/EB/BES/1/II/B/0101 Cesta tam a zase späť - v stopách minulosti. Maków Podhalański – Zubrohlava“ so Žilinským samosprávnym krajom.

Dňa 03. 04. 2018 bola podpísaná Zmluva o dielo č. 17/2018 na stavbu " Vybudovanie náučného chodníka, vyhliadkovej veže a tabúľ/" so zhotoviteľom stavby.

Obec Maków Podhalański sa nachádza v časti Karpát, v cezhraničnej oblasti. Je to časť oblasti Podbabiogórze, kde prírodne bohatstvo obce je nesmierne rozmanité. Je ideálnym miestom pre turistov a milovníkov cykloturistiky. Mesto Maków Podhalański sa nachádza na križovatke hlavných turistických trás z Suchej Beskidzkiej do Zawoi, až po Babiu Horu.

 

Obec Zubrohlava sa nachádza priamo pri poľských hraniciach, v malebnej štvrti Námestovo na  Orave. Je známa pre svoje turistické trasy a zjazdovky, preto je veľmi atraktívny región pre turistov a návštevníkov zo zahraničia. Veľké množstvo lesov, parky, cyklotrasy a pešia turistika prispieva k relaxácii.

 

Vzhľadom k neobvyklej prírode obcí, kultúrneho a historického dedičstva je potrebná pre vzájomné porozumenie a rozvoj - spolupráca na mnohých úrovniach. Takáto možnosť je realizácia v roku 2018 z "Cesta tam a zase späť - v stopách minulosti. Maków Podhalański - Zubrohlava, "v ktorom plánované 3 úlohy:

 

1/ K posilneniu turistického potenciálu, chceme vytvoriť nové vyhliadkové miesta, náučný chodník a spojiť ho s existujúcimi turistickými chodníkmi, ktoré bežia s Maków Podhalański do Zubrohlavy.

 

2/ Každý partner má cenné kultúrne dedičstvo – Maków Podhalański, kde sa dodnes zachovali tradície, výšivky, Zubrohlava – kde sa dodnes zachovala plátennícka tradícia. Cesty starých otcov často-krát smerovali aj do Poľska. Výšivky z Makowa Podhalańskiego sú tradičné výšivky vykonávane hlavne w Makowie Podhalanskim a okoliach. Najčastejšie sa prezentujú kvetinové motívy, ktoré zdobil hlavne obrusy, servítky a posteľnú bielizeň. Ďalšou úlohou, ktorú chceme realizovať v rámci projektu, je tradícia pestovania Makowskieho vyšívania a plátennícka tradícia účasťou na seminároch a stretnutiach ľudových umelcov a poznávanie minulosti našich regiónov.

 

3/ Partnerská organizácia študijných návštev - 2 návštevy 25 osôb z každej obci – propagácia kultúrneho a historického dedičstva. Účastníci projektu sa budú tiež podieľať na stretnutí folklórnych súborov, na hasičských podujatiach, na prednáškach, na výletoch do okolia, na stretnutiach s zástupcami obci, s obyvateľmi a folklórnymi súbormi.

interregvuc

PL wersja:

 

Kod mikroprojektu: INT/EB/BES/1/II/B/0101

 

Nazwa mikroprojektu: Tam i z powrotem - śladami przeszłości. Maków Podhalański – Zubrohlava

 

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, mikroprojekty

 

Oś priorytetowa: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza“ 

 

Partner wiodący:        Gmina Maków Podhalański (Polska)

                                      Szpitalna 3

                                      34-220 Maków Podhalański

                                      Strona internetowa: www.makow-podhalanski.pl

 

Partner projektu 1:    Obec Zubrohlava (Słowacja)

                                      Plátennícka 464

                                      029 43 Zubrohlava             

                                      Strona internetowa: www.zubrohlava.eu

 

 

 

Całkowity koszt mikroprojektu:

55 563,65 €

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

(85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu)

 

47 229,10 €

Dotacja z budżetu państwa Republiki Słowackiej:

(10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu)

 

4 277,56 €

Wkład własny Gminy Zubrohlava:

(5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu)

 

4 056,99 €

 

 

Czas realizacji projektu: 10/2017 – 09/2018

 

Dnia 19.09.2017 podpisano umowę o dofinansowaniu projektu wspólnego INT/EB/BES/1/II/B/0101“ Tam i z powrotem - śladami przeszłości. Maków Podhalański - Zubrohlava” z Zylińskim Krajem.

 

Dnia 03. 04. 2018 podpisano umowę o dzieło č. 17/2018 na budowę “ Budowa ścieżki edukacyjnej, wieży widokowej i tablice edukacyjne ” z wykonawcą budowy.

Gmina Maków Podhalański położona jest w beskidzkiej części Karpat Zachodnich w pasie transgranicznym. To część regionu Podbabiogórza o wysokich walorach krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych; doskonała baza wypadowa dla turystów pieszych i miłośników jazdy rowerowej. Miasto Maków Podhalański zlokalizowane jest na skrzyżowaniu głównych ciągów turystycznych z Suchej Beskidzkiej do Zawoi, pod Babią Górę.

 

Gmina Zubrohlava jest położona tuż przy polskiej granicy, w malowniczym powiecie Namestovo na Oravie. Słynie z licznych szlaków turystycznych i tras narciarskich, dlatego jest niezwykle atrakcyjnym regionem dla turystów i gości z zagranicy. Duża ilość lasów, park krajobrazowy, ścieżki rowerowe i piesze sprzyjają czynnemu wypoczynkowi.

 

Ze względu na niezwykłe walory krajobrazowe i przyrodnicze naszych Gmin oraz dziedzictwo kulturowo-historyczne istnieje potrzeba wzajemnego poznania i rozwoju współpracy na wielu płaszczyznach. Taką szansą jest realizacja w roku 2018 projektu „Tam i z powrotem – śladami przeszłości. Maków Podhalański – Zubrohlava”, w ramach którego

zaplanowaliśmy 3 zadania.

 

1/ Aby wzmocnić potencjał turystyczny, chcemy utworzyć punkty widokowe oraz oznaczyć istniejące ścieżki krajoznawczo-dydaktyczne i połączyć je ze szlakami turystycznymi biegnącymi z Makowa Podhalańskiego do Zubrohlawy. Punkty widokowe będą równocześnie punktami postojowymi; na starcie bądź na mecie szlaku turystycznego lub ścieżki rowerowej, łączącej tereny pogranicza i miasta partnerskie.

 

2/ Każdy z partnerów projektu dysponuje wartościowym dziedzictwem kulturowym – w Makowie Podhalańskim do dziś przekazuje się tradycje hafciarskie, a Zubrohlava jest spadkobiercą tradycji tkackich. Od dawien dawna przodkowie mieszkańców Zubrohlavy wyruszali w dalekie podróże z własnoręcznie utkanym płótnem. Szlaki niejednokrotnie wiodły do Polski. Haft makowski jest rodzajem tradycyjnego haftu wykonywanego głównie w Makowie Podhalańskim i jego okolicach. Najczęściej przedstawia motywy roślinne, a zdobi się nim głównie obrusy, serwety i pościel. Kolejnym zadaniem, które chcemy zrealizować w ramach projektu, jest więc kultywowanie tradycji haftu makowskiego oraz tradycji tkackich poprzez udział w warsztatach i spotkaniach z twórcami ludowymi oraz poznanie przeszłości naszych regionów.

 

3/ Organizacja partnerskich wizyt studyjnych – 2 wizyty po 25 osób z każdej Gminy – przyczyni się do wzajemnej promocji naszego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Prezentacja zbiorów w muzeach, fotokroniki, prelekcje i wykłady, zajęcia praktyczne i konkursy będą też doskonałą promocją naszego projektu. W ramach wymiany zaplanowano wycieczki po terenach Orawy i Podbabiogórza, zwiedzanie zabytków, spotkania z włodarzami Gmin i ludźmi związanymi z naszymi regionami. Uczestnicy projektu będą też uczestniczyć w spotkaniach zespołów folklorystycznych, pokazach strażackich, a na końcu każdej wizyty – w konkursach plastycznych.