Menu
Obec Zubrohlava
obecZubrohlava

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

S úctou a láskou k naším starším II.

 

 

mplogo

 

 

               logo

                                 

 

                                  Kód výzvy:            OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

                                  Prioritná os:         8 REACT-ET

                                 Špecifický cieľ:     8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava                                                                               zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva 

                                  Prijímateľ:             Obec Zubrohlava

                                  Kód projektu:        NFP312080BJR6

                                  Názov projektu:    S úctou a láskou k naším starším II

                                  Typ projektu:        dopytovo - orientovaný      

                                  Trvanie projektu:  12/2021 – 11/2023

                                  Miesto realizácie: Obec Zubrohlava, okres Námestovo, Žilinský kraj

 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:                24 mesiacov

Celková výška oprávnených výdavkov:                                    16 320,00 €

Výška nenávratného finančného príspevku:                           16 320,00 €

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

 

 

www.esf.gov.sk                                    www. employment.gov.sk


nahoru