Dôležité telefónne čísla

Dôležité telefónne čísla

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Dôležité telefónne čísla


Záchranný systém SOS   112 
Hasičská záchranná služba   150 
Záchranná zdravotná služba   155 
Polícia   158 

 

Poruchy:

vody: 043/23 88 501, 58 64 759 
el. rozvodov: 0850 111 468, 0800  159 000 
T-com: 12 129 

 

Úrady, školy a zdravotnícke zariadenia:

Obecný úrad Zubrohlava  043/55 83 123, fax.:043/55 21 261 
Farský úrad Zubrohlava  043/55 83 130 
Základná škola Zubrohlava   043/55 83 350 
Materská škola Zubrohlava  043/55 83 114 
Poštové stredisko Zubrohlava   043/55 83 220 
Poliklinika Námestovo 043/55 22 444, 55 22 445 
Poliklinika Námestovo – MUDr. Naništová 043/55 03 124 
Obvodný úrad Námestovo , operátor  043/55 02 111 
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo  043/55 02 239, 55 02 294 
Spoločný úrad výstavby , školstva a sociálnych vecí Námestovo  043/55 81 105 
Správa katastra Námestovo  043/55 21 662 
Slovenský pozemkový fond Dolný Kubín   043/58 64 832 
Povodie Váhu Dolný Kubín   043/58 63 657 
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín  043/58 64 759 
Oravské Osvetové Stredisko Dolný Kubín  043/58 64 978 

 

Firmy a organizácie:

Dobrovolný hasičský zbor Zubrohlava – Miškovič Jaroslav  0911 838 150 
Urbariat Zubrohlava – 043/55 83 188 
Družstvo - PVOD Zubrohlava – 043/55 83 122 
DSS Zubrohlava – 043/55 83 150 
Obchod p. Šimurda – 043/55 83 031 
Odťahová služba p. Romaňák – 0903 507 461 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK