Zubrohlava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Dôležité telefónne čísla

 • Záchranný systém SOS 112 
 • Hasičská záchranná služba 150 
 • Záchranná zdravotná služba 155 
 • Polícia 158

Poruchy

 • vody: 043/23 88 501, 58 64 759 
 • el. rozvodov: 0850 111 468, 0800  159 000 
 • T-com: 12 129 

Úrady, školy a zdravotnícke zariadenia

 • Obecný úrad Zubrohlava  043/55 83 123, fax.:043/55 21 261 
 • Farský úrad Zubrohlava  043/55 83 130 
 • Základná škola Zubrohlava   043/55 83 350 
 • Materská škola Zubrohlava  043/55 83 114 
 • Poštové stredisko Zubrohlava   043/55 83 220 
 • Poliklinika Námestovo 043/55 22 444, 55 22 445 
 • Poliklinika Námestovo – MUDr. Naništová 043/55 03 124 
 • Obvodný úrad Námestovo , operátor  043/55 02 111 
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo  043/55 02 239, 55 02 294 
 • Spoločný úrad výstavby , školstva a sociálnych vecí Námestovo  043/55 81 105 
 • Správa katastra Námestovo  043/55 21 662 
 • Slovenský pozemkový fond Dolný Kubín   043/58 64 832 
 • Povodie Váhu Dolný Kubín   043/58 63 657 
 • Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín  043/58 64 759 
 • Oravské Osvetové Stredisko Dolný Kubín  043/58 64 978

Firmy a organizácie

 • Dobrovolný hasičský zbor Zubrohlava – Miškovič Jaroslav  0911 838 150 
 • Urbariat Zubrohlava – 043/55 83 188 
 • Družstvo - PVOD Zubrohlava – 043/55 83 122 
 • DSS Zubrohlava – 043/55 83 150 
 • Obchod p. Šimurda – 043/55 83 031 
 • Odťahová služba p. Romaňák – 0903 507 461