Zubrohlava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Prehľad o zbere odpadu za roky 2002 - 2010

Prehľad o príjmov a výdavkov za zber a uloženie komunálneho odpadu za roky 2011-2019 2013-2019