Zubrohlava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Separovanie a kompostovanie

27. 10. 2015

Možno si myslíte, že triedenie odpadov (papier, plasty, sklo a kovy) a kompostovanie biologických odpadov (napr. tráva, zelený odpad z kuchyne...) nemá pre Vás žiadne výhody, ale to sa veľmi mýlite. Triedenie a kompostovanie má environmentálne, ekonomické a aj sociálne výhody.

Výhody separovania odpadu a kompostovania

  • Triedením druhotných surovín ich vraciame späť do výrobného procesu a preto sa následne ťaží a získava menej prvotných surovín. Tým menej ničíme nové územia kvôli ťažbe surovín.
  • Triedenie prináša významné úspory prírodných zdrojov a znižuje znečisťovanie životného prostredia.
  • Spracovaním vytriedených druhotných surovín sa spotrebúva menšie množstvo energie.
  • Domácim kompostovaním získavame kvalitné a ekologické hnojivo, čím neznečisťujeme pôdu chemickými hnojivami.
  • Keď budete triediť a kompostovať odpad, tak sa bude ukladať na skládkach menšie množstvo odpadov - to znamená ušetrenie finančných prostriedkov, pretože za odpad ktorý skončí na skládke sa platia nemalé finančné prostriedky. Čím viac budeme triediť a kompostovať, tým viac obec ušetrí.
  • Separovaný zber zvyšuje zamestnanosť (napr. ľudia pracujúci na zbernom dvore, na dotrieďovacích linkách odpadov, v kompostárňach...).

Spracovala: Ing. Ďurišová 

Pôvodný článok