Navigácia

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 44
TÝŽDEŇ: 650
CELKOM: 42888

Dátum a čas

Dnes je sobota, 21.7.2018, 15:50:47

Obsah

Cenník poplatkov

Matričné poplatky –
druh matričného úkonu
Suma poplatku
 
 Výpisy z matriky – rodný list, sobášny list, úmrtný list  5,00 € 
 Osvedčenie fotokópie v slovenskom jazyku  2,00 € 
 Osvedčenie fotokópie v českom jazyku  3,00 € 
 Osvedčenie podpisu  2,00 € 
 Nahliadnutie do matriky  1,50 € 

 Uzavretie manželstva

 -
 - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR  16,50 € 
 - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR  16,50 € 
 - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby  16,50 € 
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti  66,00 € 
- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincom a občanom SR  33,00 € 
- uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom  66,00 € 
- uzavretie manželstva medzi cudzincami  165,50 € 
- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt  199,00 € 

Poplatky za sprístupnenie informácií

poplatky (107 kb pdf) 

Miestne dane a poplatky

Poplatok za odpad (1 osoba)  12,00 € 
Správny poplatok za ohlásenie drobnej stavby (položka 60c)  10,00 € 
Daň za psa  5,00 € 
Daň z nehnuteľnosti – pozemky: 

Ročná sadzba dane z pozemkov: 
a/ orná pôda - 0,0005 €/m2 
b/ trvalé trávne porasty - 0,0002 €/m2 
c/ záhrady - 0,0107 €/m2 
d/ lesné pozemky, (hosp. lesy) – 0,0002 €/m2 
e/ rybníky s chovom rýb - 0,0002 €/m2 
f/ zastavané plochy a nádvoria - 0,0107 €/m2 
g/ stavebné pozemky - 0,0501 €/m2 
h/ ostatné plochy - 0,0055 €/m2. 

Daň z nehnuteľnosti – stavby:  Ročná sadzba zo stavieb: 
a/ stavby na bývanie - 0,07 €/m2 
b/ stavby na poľnohospod. produkciu - 0,07 €/m2 
c/ stavby rekreačných a záhradných chát - 0,20 €/m2 
d/ samostatne stojace garáže - 0,20 €/m2 
e/ priemyselné stavby - 0,40 €/m2 
f/ stavby na ostatné podnikanie - 0,80 €/m2 
g/ ostatné stavby - 0,14 €/m2. 
Sadzba dane sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,05 € za každé poschodie. 
Daň z bytov a nebytových priestorov  0,20 €/m2 
Daň za používanie verejného priestranstva  5,00 € 
Daň za ubytovanie  0,06 €/jedno prenocovanie na osobu 
Daň za predajné automaty  70,00 €/jeden automat a kalendárny rok 
Daň za nevýherné hracie automaty  35,00 €/jeden automat a kalendárny rok 
Cintorínske poplatky  - poplatok za použitie chladiaceho zariadenia a domu smútku 3,50 €/každý začatý deň 
Prenájom hrobových miest: 
- jednohrob na dobu 10 rokov/20,00 € 
- etážový jednohrob na dobu 10 rokov/30,00 € 
- dvojhrob na dobu 10 rokov/50,00 €. 
Správny poplatok o trvalom pobyte (položka 8) 5,00 € 
Poplatok za hlásenie miestnym rozhlasom 

občania obce - 1,00 € 
ostatní občania - 2,00 € 
vyhlásenie predaja - 7,00 €

Kopírovanie dokladov  jednostranne - A4/0,07 €, A3/0,14 € 
obojstranne - A4/0,10 €, A3/0,20 € 
Poplatok za prenájom kultúrneho domu  prenájom KD/predaj - 16,60 € 
svadba, oslava a kar v KD - 33,30 € 
Poplatok za prenájom jedálne OcÚ  10,00 € 
Cena kuka nádoby – kontajner na domový odpad  30,00 € 
Poplatok za služby traktorom  17,00 €/1 hodina 
Poplatok za výsuvný rebrík  1,66 €/1 deň