Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Dátum a čas

Dnes je streda, 27.10.2021, 2:35:22

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odkazy

Oznamy do mobilu

 

 

 

 

https://www.naturpack.sk/

PL-SKOchrana prírodného a kultúrneho dedičstva na spoločnej Orave

 

Hra o obci

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 75
TÝŽDEŇ: 854
CELKOM: 447175

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Obsah

Cenník poplatkov

Matričné poplatky –
druh matričného úkonu
Suma poplatku
 
 Výpisy z matriky – rodný list, sobášny list, úmrtný list  5,00 € 
 Osvedčenie fotokópie v slovenskom jazyku  2,00 € 
 Osvedčenie fotokópie v českom jazyku  3,00 € 
 Osvedčenie podpisu  2,00 € 
 Nahliadnutie do matriky  1,50 € 

 Uzavretie manželstva

 -
 - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR  16,50 € 
 - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR  16,50 € 
 - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby  16,50 € 
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti  66,00 € 
- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincom a občanom SR  33,00 € 
- uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom  66,00 € 
- uzavretie manželstva medzi cudzincami  165,50 € 
- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt  199,00 € 

Poplatky za sprístupnenie informácií

poplatky (107 kb pdf) 

Miestne dane a poplatky

Poplatok za odpad (1 osoba/1rok)  24,00 € 
Správny poplatok za ohlásenie drobnej stavby (položka 60c)  10,00 € 
Daň za psa  5,00 € 
Daň z nehnuteľnosti – pozemky: 

Ročná sadzba dane z pozemkov: 
a/ orná pôda - 0,0005 €/m2 
b/ trvalé trávne porasty - 0,0002 €/m2 
c/ záhrady - 0,0107 €/m2 
d/ lesné pozemky, (hosp. lesy) – 0,0002 €/m2 
e/ rybníky s chovom rýb - 0,0002 €/m2 
f/ zastavané plochy a nádvoria - 0,0107 €/m2 
g/ stavebné pozemky - 0,0501 €/m2 
h/ ostatné plochy - 0,0055 €/m2. 

Daň z nehnuteľnosti – stavby:  Ročná sadzba zo stavieb: 
a/ stavby na bývanie - 0,07 €/m2 
b/ stavby na poľnohospod. produkciu - 0,07 €/m2 
c/ stavby rekreačných a záhradných chát - 0,20 €/m2 
d/ samostatne stojace garáže - 0,20 €/m2 
e/ priemyselné stavby - 0,40 €/m2 
f/ stavby na ostatné podnikanie - 0,80 €/m2 
g/ ostatné stavby - 0,14 €/m2. 
Sadzba dane sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,05 € za každé poschodie. 
Daň z bytov a nebytových priestorov  0,20 €/m2 
Daň za používanie verejného priestranstva  5,00 € 
Daň za ubytovanie  0,06 €/jedno prenocovanie na osobu 
Daň za predajné automaty  70,00 €/jeden automat a kalendárny rok 
Daň za nevýherné hracie automaty  35,00 €/jeden automat a kalendárny rok 
Cintorínske poplatky  - poplatok za použitie chladiaceho zariadenia a domu smútku 3,50 €/každý začatý deň 
Prenájom hrobových miest: 
- jednohrob na dobu 10 rokov/20,00 € 
- etážový jednohrob na dobu 10 rokov/30,00 € 
- dvojhrob na dobu 10 rokov/50,00 €. 
Správny poplatok o trvalom pobyte (položka 8) 5,00 € 
Poplatok za hlásenie miestnym rozhlasom 

občania obce - 1,00 € 
ostatní občania - 2,00 € 
vyhlásenie predaja - 7,00 €

Kopírovanie dokladov  jednostranne - A4/0,07 €, A3/0,14 € 
obojstranne - A4/0,10 €, A3/0,20 € 
Poplatok za prenájom kultúrneho domu  prenájom KD/predaj - 16,60 € 
svadba, oslava a kar v KD - 33,30 € 
Poplatok za prenájom jedálne OcÚ  10,00 € 
Cena kuka nádoby – kontajner na domový odpad  34,20 € 
Poplatok za služby traktorom  17,00 €/1 hodina 
Poplatok za výsuvný rebrík  1,66 €/1 deň 
Poplatok za prenájom technického zariadenia 10,00€/1 deň