Navigácia

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 77
TÝŽDEŇ: 579
CELKOM: 42817

Dátum a čas

Dnes je piatok, 20.7.2018, 16:27:20

Obsah

Volebný program

Čo sa nám podarilo urobiť v obci Zubrohlava v uplynulom volebnom období:

 

Infraštruktúra obce :

 

Vodovod:

- dokončenie vodovodu v obci ako aj kolaudácia horného tlakového pásma a vodojemu,

- rozšírenie vodovodu v častiach ulíc Lánová, Zlatnicová, Mlynská,

- rekonštrukcia a nové potrubie pre COOP Jednota, Dom sociálnych služieb, Dom smútku ako aj časti rodinných domov na Hlavnej ulici,

- rozšírenie vodovodu v nových lokalitách Skladaná a Klinec.

Kanalizácia:

- dokončenie a kolaudácia kanalizácie v obci v hodnote cca 225 800 € (68 000 000 Sk),

- vyčistenie, napojenie na starú kanalizáciu a prípojky k rodinným domom v hodnote cca 36 500 € (1 100 000 Sk),

- zrealizovanie nových prípojok na pozemky v počte 111 ks.

Verejné osvetlenie, elektrické siete a obecný rozhlas:

- rozšírenie siete v lokalite Klinec,

- príprava projektov a stavebného povolenia na rozšírenie sietí ako aj trafostaníc v lokalitách Klinec, Skladaná, Kuňaky, Medveďovky, ktoré budú realizované z časti v roku 2010 a z časti v roku 2011,

- podaný projekt verejného osvetlenia, ktorý je v procese schvaľovania v hodnote cca 200 000 € (6 000 000 Sk),

- nákup materiálu na rozšírenie verejného osvetlenia a obecného rozhlasu v hodnote cca 30 000 € (900 000 Sk).

Obecné komunikácie + priepusty:

- celoplošné asfaltovanie obecných komunikácii v lokalitách ulíc Zlatnicová, Tehliarska, v okolí kostola,

- oprava a vyčistenie rigolov a komunikácii po záplavách v našej obci,

- geometrické zameranie všetkých komunikácií ako aj ich nasledovné vysporiadavanie,

- vytýčenie, odhumusovanie a hrubá navážka riečnym štrkom v nových lokalitách,

- oprava a navážanie Lazovej cesty až ku kaplnke za Kýčerou ako aj oprava ciest k lesným pozemkom,

- výstavba chodníka pod Grapou,

- rekonštrukcia splaškového potrubia na Hlavnej ulici ako aj vybudovanie chodníka,

- pravidelná údržba ciest v zimnom období,

- oprava, natretie a asfaltovanie železného mosta,

- natretie mosta do obce,

- pomoc pri realizácii celoplošného vyasfaltovania cesty prvej triedy cez našu obec.

Obecný úrad :

 

- napojenie na kanalizáciu,

- zakúpenie kosačky a krovinorezov, ktoré sa využívajú pre potreby obce, telovýchovnej jednoty ako aj na pomoc pri zveľaďovaní a udržiavaní farského majetku (cintorína, okolia fary a kostola, kaplnky za Kýčerou),

- pravidelný audit našej obce.

Územný plán obce a geodetické práce :

 

- v tomto období sa ukončuje územný plán obce,

- zameranie neknihovaných ciest a vyhotovenie geometrických plánov.

Kultúrny dom :

 

- napojenie na kanalizáciu a vodu,

- zakúpenie nových konvertorov na kúrenie,

- prevedená rozsiahla oprava na budove kultúrneho domu,

- rozpracovaná štúdiá prípravy nového kultúrneho domu a hasickej zbrojnice,

Základná škola s materskou školou :

 

- kompletná rekonštrukcia budov (zateplenie, výmena okien, prístavba vchodu k jedálni, rozšírenie o tri nové učebne a knižnicu v podkroví, prerobenie sociálnych zariadení, nákup počítačov, notebookov, interaktívnych tabúľ a výpočtovej techniky, prerobenie telocvične, výmena garážových a vchodových dverí kotolne),

- zakúpenie kuchyniek, detskej preliezky a vybavenia pre deti do materskej školy v hodnote cca 764 000 € (23 000 000 Sk),

- výmena tabúľ, lavíc, stoličiek, katedier,

- rekonštrukcia komína a čiastočná oprava pecí,

- údržba areálu školy,

- poskytnutá dotácia z úradu vlády pre športovcov školy,

Požiarna ochrana :

 

- zakúpenie hadíc, rozdeľovača, savíc, koša,

- zakúpenie novej požiarnej prenosnej striekačky,

- oprava automobilu CAZ 25,

- oprava PPS 12,

- pravidelná účasť na okresných súťažiach,

- uskutočnenie hasičskej družobnej akcie,

- pravidelná účasť na službách pri Božom hrobe a iných cirkevných aj spoločenských podujatiach,

- príprava a účasť na medzinárodnom hasičskom cvičení konaného v našej obci za účasti ôsmych družstiev. Naša jednotka sa pravidelne zúčastňuje na zásahoch a požiaroch v našej a aj okolitých obciach.

Za pomoci urbariátu obce sme zakúpili prenosné skladacie stoly a lavičky, ktoré slúžia na akcie v prírode a pri súťažiach. V posledných rokoch patríme medzi najlepšie dobrovoľné hasičské zbory v celom bývalom okrese Dolný Kubín.

Cintorín a Dom smútku :

 

- rekonštrukcia Domu smútku ( prístavba sociálnych zariadení s bezbariérovým prístupom, miestnosť pre hrobárov, výmena okien a dverí, nová fasáda),

- výsadba drevín,

- pripojenie štátnej vody a kanalizácie,

- 4x ročne kosenie a pravidelné čistenie celého areálu.

Kaplnky a sochy :

 

- kaplnka Panny Márie za Kýčerou – oprava krytiny na veži a natretie, natretie dverí,

pravidelná oprava oplotenia ako aj kosenie a čistenie celého okolia, oplechovanie ihlanu a urobenie stolov a lavíc,

- prícestný kríž pod Kmeťovkou - čistenie a kosenie, oprava oplotenia a lavičky.

Kostol a okolie :

 

- pravidelné kosenie okolia,

- oprava WC /voda, elektrina a iné/,

- pravidelné vozenie, pílenie a úschova dreva na zimné obdobie.

Športoviská :

 

Klzisko

- oprava unimobunky /pre potreby prezliekania športovcov/,

- vyčistenie, vykosenie a výrub kriakov,

- prečistenie rigola vedľa klziska,

- namaľovanie mantinelov,

- pomoc pri budovaní prístreškov pre holubkárov a psíčkarov,

- pomoc pri údržbe detského ihriska.

Budova TJ a okolie

- výstavba verejných WC, oprava spŕch,

- oprava strechy, ríň a zvodov,

- oprava a natretie tatranského profilu,

- napojenie na kanalizáciu,

- zabezpečenie činnosti TJ ako aj pranie dresov futbalistom,

- poskytnutá dotácia z úradu vlády pre mladých športovcov.

Kultúrne a spoločenské podujatia :

 

- 460. výročie založenia obce s oslavami pri kaplnke za Kýčerou spojené s dožinkami,

- pravidelné stretnutia s dôchodcami,

- Deň matiek,

- mini playback show,

- stretnutia Jednoty dôchodcov v obci,

- maškarný ples,

- Medzinárodný deň detí,

- 105. výročie DHZ Zubrohlava,

- 105. výročie ochotníckeho divadla Omladina,

- návšteva vysokých vládnych činiteľov pri príležitosti cyklotúry,

- pomoc pri zrealizoavní Dňa hier a ľadovej show v našej obci.

Športové podujatia :

 

- volejbalový turnaj

- futbalový turnaj Dedina - Klinec

- biliardový turnaj

- hokejbalový turnaj

- hokejový turnaj

- futbalový turnaj starostov Oravy, Spiša, Vranova nad Topľou a kňazov Spišskej diecézy

- futbalový turnaj prípraviek

- futbalový turnaj internacionálov

- futbalový turnaj žien.

Životné prostredie :

 

- likvidácia divokých skládok a to nasledovných : Rechtorské zeme, pri mlyne, pri cintoríne, za mostom a v ostatných častiach obce,

- zaobstaranie troch veľkoobjemových kontajnerov z dôvodu sústreďovania ostatného odpadu,

- zakúpenie kontajnerového nosiča,

- zakúpenie odpadových košov na autobusové zastávky a cintorín,

- vybavenie 11 ks kontajnerov na sklo a ich pravidelný vývoz ako aj kovového odpadu,

- pomoc pri zbere textilu pre občanov zatopených území.

 

Touto formou Vám starosta obce a obecné zastupiteľstvo poskytlo prehľad činnosti v obci za uplynulé volebné obdobie.

„Chcel by som na záver poďakovať obecnému zastupiteľstvu, urbariátu obce, farskému úradu, poľnohospodárskemu výrobnému družstvu, všetkým pedagógom a zamestnancom základnej školy s materskou školou, všetkým zložkám, všetkým sponzorom a občanom, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na dobrej spolupráci ako aj na výstavbách a zveľaďovaní našej obce. Za to Vám úprimne ďakujem.“

                                                                                                                   Starosta obce Zubrohlava Pavol Bugeľ

Nesľubovali sme - urobili sme, nesľubujeme - urobíme !