Menu
Obec Zubrohlava
obecZubrohlava

Volebný program

Čo sa nám podarilo urobiť v obci Zubrohlava v uplynulom volebnom období:

Infraštruktúra obce

Vodovod

 • dokončenie vodovodu v obci ako aj kolaudácia horného tlakového pásma a vodojemu,
 • rozšírenie vodovodu v častiach ulíc Lánová, Zlatnicová, Mlynská,
 • rekonštrukcia a nové potrubie pre COOP Jednota, Dom sociálnych služieb, Dom smútku ako aj časti rodinných domov na Hlavnej ulici,
 • rozšírenie vodovodu v nových lokalitách Skladaná a Klinec.

Kanalizácia

 • dokončenie a kolaudácia kanalizácie v obci v hodnote cca 225 800 € (68 000 000 Sk),
 • vyčistenie, napojenie na starú kanalizáciu a prípojky k rodinným domom v hodnote cca 36 500 € (1 100 000 Sk),
 • zrealizovanie nových prípojok na pozemky v počte 111 ks.

Verejné osvetlenie, elektrické siete a obecný rozhlas

 • rozšírenie siete v lokalite Klinec,
 • príprava projektov a stavebného povolenia na rozšírenie sietí ako aj trafostaníc v lokalitách Klinec, Skladaná, Kuňaky, Medveďovky, ktoré budú realizované z časti v roku 2010 a z časti v roku 2011,
 • podaný projekt verejného osvetlenia, ktorý je v procese schvaľovania v hodnote cca 200 000 € (6 000 000 Sk),
 • nákup materiálu na rozšírenie verejného osvetlenia a obecného rozhlasu v hodnote cca 30 000 € (900 000 Sk).

Obecné komunikácie + priepusty

 • celoplošné asfaltovanie obecných komunikácii v lokalitách ulíc Zlatnicová, Tehliarska, v okolí kostola,
 • oprava a vyčistenie rigolov a komunikácii po záplavách v našej obci,
 • geometrické zameranie všetkých komunikácií ako aj ich nasledovné vysporiadavanie,
 • vytýčenie, odhumusovanie a hrubá navážka riečnym štrkom v nových lokalitách,
 • oprava a navážanie Lazovej cesty až ku kaplnke za Kýčerou ako aj oprava ciest k lesným pozemkom,
 • výstavba chodníka pod Grapou,
 • rekonštrukcia splaškového potrubia na Hlavnej ulici ako aj vybudovanie chodníka,
 • pravidelná údržba ciest v zimnom období,
 • oprava, natretie a asfaltovanie železného mosta,
 •  natretie mosta do obce,
 • pomoc pri realizácii celoplošného vyasfaltovania cesty prvej triedy cez našu obec.

Obecný úrad

 • napojenie na kanalizáciu,
 • zakúpenie kosačky a krovinorezov, ktoré sa využívajú pre potreby obce, telovýchovnej jednoty ako aj na pomoc pri zveľaďovaní a udržiavaní farského majetku (cintorína, okolia fary a kostola, kaplnky za Kýčerou),
 • pravidelný audit našej obce.

Územný plán obce a geodetické práce

 • v tomto období sa ukončuje územný plán obce,
 • zameranie neknihovaných ciest a vyhotovenie geometrických plánov.

Kultúrny dom

 • napojenie na kanalizáciu a vodu,
 • zakúpenie nových konvertorov na kúrenie,
 • prevedená rozsiahla oprava na budove kultúrneho domu,
 • rozpracovaná štúdiá prípravy nového kultúrneho domu a hasickej zbrojnice,

Základná škola s materskou školou

 • kompletná rekonštrukcia budov (zateplenie, výmena okien, prístavba vchodu k jedálni, rozšírenie o tri nové učebne a knižnicu v podkroví, prerobenie sociálnych zariadení, nákup počítačov, notebookov, interaktívnych tabúľ a výpočtovej techniky, prerobenie telocvične, výmena garážových a vchodových dverí kotolne),
 • zakúpenie kuchyniek, detskej preliezky a vybavenia pre deti do materskej školy v hodnote cca 764 000 € (23 000 000 Sk),
 • výmena tabúľ, lavíc, stoličiek, katedier,
 • rekonštrukcia komína a čiastočná oprava pecí,
 • údržba areálu školy,
 • poskytnutá dotácia z úradu vlády pre športovcov školy,

Požiarna ochrana

 • zakúpenie hadíc, rozdeľovača, savíc, koša,
 • zakúpenie novej požiarnej prenosnej striekačky,
 • oprava automobilu CAZ 25,
 • oprava PPS 12,
 • pravidelná účasť na okresných súťažiach,
 • uskutočnenie hasičskej družobnej akcie,
 • pravidelná účasť na službách pri Božom hrobe a iných cirkevných aj spoločenských podujatiach,
 • príprava a účasť na medzinárodnom hasičskom cvičení konaného v našej obci za účasti ôsmych družstiev. Naša jednotka sa pravidelne zúčastňuje na zásahoch a požiaroch v našej a aj okolitých obciach.

Za pomoci urbariátu obce sme zakúpili prenosné skladacie stoly a lavičky, ktoré slúžia na akcie v prírode a pri súťažiach. V posledných rokoch patríme medzi najlepšie dobrovoľné hasičské zbory v celom bývalom okrese Dolný Kubín.

Cintorín a Dom smútku

 • rekonštrukcia Domu smútku ( prístavba sociálnych zariadení s bezbariérovým prístupom, miestnosť pre hrobárov, výmena okien a dverí, nová fasáda),
 • výsadba drevín,
 • pripojenie štátnej vody a kanalizácie,
 • 4x ročne kosenie a pravidelné čistenie celého areálu.

Kaplnky a sochy

 • kaplnka Panny Márie za Kýčerou – oprava krytiny na veži a natretie, natretie dverí,
 • pravidelná oprava oplotenia ako aj kosenie a čistenie celého okolia, oplechovanie ihlanu a urobenie stolov a lavíc,
 • prícestný kríž pod Kmeťovkou - čistenie a kosenie, oprava oplotenia a lavičky.

Kostol a okolie

 • pravidelné kosenie okolia,
 • oprava WC /voda, elektrina a iné/,
 • pravidelné vozenie, pílenie a úschova dreva na zimné obdobie.

Športoviská

Klzisko

 • oprava unimobunky /pre potreby prezliekania športovcov/,
 • vyčistenie, vykosenie a výrub kriakov,
 • prečistenie rigola vedľa klziska,
 • namaľovanie mantinelov,
 • pomoc pri budovaní prístreškov pre holubkárov a psíčkarov,
 • pomoc pri údržbe detského ihriska.

Budova TJ a okolie

 • výstavba verejných WC, oprava spŕch,
 • oprava strechy, ríň a zvodov,
 • oprava a natretie tatranského profilu,
 • napojenie na kanalizáciu,
 • zabezpečenie činnosti TJ ako aj pranie dresov futbalistom,
 • poskytnutá dotácia z úradu vlády pre mladých športovcov.

Kultúrne a spoločenské podujatia

 • 460. výročie založenia obce s oslavami pri kaplnke za Kýčerou spojené s dožinkami,
 • pravidelné stretnutia s dôchodcami,
 • Deň matiek,
 • mini playback show,
 • stretnutia Jednoty dôchodcov v obci,
 • maškarný ples,
 • Medzinárodný deň detí,
 • 105. výročie DHZ Zubrohlava,
 • 105. výročie ochotníckeho divadla Omladina,
 • návšteva vysokých vládnych činiteľov pri príležitosti cyklotúry,
 • pomoc pri zrealizoavní Dňa hier a ľadovej show v našej obci.

Športové podujatia

 • volejbalový turnaj
 • futbalový turnaj Dedina - Klinec
 • biliardový turnaj
 • hokejbalový turnaj
 • hokejový turnaj
 • futbalový turnaj starostov Oravy, Spiša, Vranova nad Topľou a kňazov Spišskej diecézy
 • futbalový turnaj prípraviek
 • futbalový turnaj internacionálov
 • futbalový turnaj žien.

Životné prostredie

 • likvidácia divokých skládok a to nasledovných : Rechtorské zeme, pri mlyne, pri cintoríne, za mostom a v ostatných častiach obce,
 • zaobstaranie troch veľkoobjemových kontajnerov z dôvodu sústreďovania ostatného odpadu,
 • zakúpenie kontajnerového nosiča,
 • zakúpenie odpadových košov na autobusové zastávky a cintorín,
 • vybavenie 11 ks kontajnerov na sklo a ich pravidelný vývoz ako aj kovového odpadu,
 • pomoc pri zbere textilu pre občanov zatopených území.

Touto formou Vám starosta obce a obecné zastupiteľstvo poskytlo prehľad činnosti v obci za uplynulé volebné obdobie.

„Chcel by som na záver poďakovať obecnému zastupiteľstvu, urbariátu obce, farskému úradu, poľnohospodárskemu výrobnému družstvu, všetkým pedagógom a zamestnancom základnej školy s materskou školou, všetkým zložkám, všetkým sponzorom a občanom, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na dobrej spolupráci ako aj na výstavbách a zveľaďovaní našej obce. Za to Vám úprimne ďakujem.“

Starosta obce Zubrohlava Pavol Bugeľ

Nesľubovali sme - urobili sme, nesľubujeme - urobíme !

Samospráva

Voľby 2022

voľby 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30
1
31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
1
12 13
1
14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Odkazy

Oznamy do mobilu

Natur PackPL-SKOchrana prírodného a kultúrneho dedičstva na spoločnej Orave

Hra o obci

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 278
TÝŽDEŇ: 1418
CELKOM: 579325


nahoru