Menu
Obec Zubrohlava
obecZubrohlava

Územný plán obce

UPN Obec Zubrohlava- Doplnok č.1 územného plánu

Kompletné materiály – textovú aj výkresovú dokumentáciu - týkajúca sa doplnku č. 1: 

Návrh zmeny doplnku č. 1 k UPN obce Zubrohlava

ÚPN- O Zubrohlava

ÚPN Obce Zubrohlava Doplnok č. 1

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Medveďovka, Kuňaky a zberný dvor, skladaná, kotelnica nad školou Klinec- komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcného vybavenia územia

Medveďovka, Kuňaky a zberný dvor, skladaná, kotelnica nad školou Klinec- výkres ochrany prírody a tvorby krajniny vrátane prvkov RúSES

Medveďovka, Kuňaky a zberný dvor, skladaná, kotelnica nad školou Klinec- výkres verejného dopravného vybavenia obce

Medveďovka, Kuňaky a zberný dvor, Skladaná, Kotelnica nad školou, Klinec- výkres verejného technického vybavenia obce, vodné hospo, energetika

Medveďovka, Kuňaky a zberný dvor, Skladaná, Kotelnica nad školou, Klinec- výkres verejného technického vybavenia obce, vodné hospo, energetika

Skladaná- komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

Skladaná- vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov

Skladaná- výkres verejného a technického vybavenia

Skladaná- výkres verejného dopravného vybavenia obce

Medveďovka- komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

Medveďovka- vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov

Medveďovka- výkres verejného a technického vybavenia

Medveďovka- výkres verejného dopravného vybavenia obce

Kuňaky a zberný dvor- komplexný výkres priestorového usporiadania

Kuňaky a zberný dvor- vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov

Kuňaky a zberný dvor- výkres dopravného vybavenia obce

Kuňaky a zberný dvor- výkres verejného technického vybavenia

Kotelnica Nad školou- komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného vybavenia

Kotelnica Nad školou- vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľn. pôde

Kotelnica Nad školou- výkres verejného dopravného vybavenia obce

Kotelnica Nad školou- výkres verejného technikcého vybavenia

Klinec- komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

Klinec- vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov

Klinec- výkres verejného dopravného vybavenia obce

Klinec- výkres verejného technického vybavenia

Územný plán obce obsahuje nasledovné záväzné časti:

Záväzná časť - schválenie

 • priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
 • hranice zastavaného územia
 • usporiadanie verejného vybavenia (dopravné, občianske, technické)
 • plochy verejnoprospešných stavieb
 • vykonanie asanácie
 • plochy pre chránené časti krajiny
 • zásady ochrany a využívania prírodných zdrojov
 • zásady tvorby krajiny
 • zásady tvorby a ochrany krajinných prvkov a USES

Záväzná časť - ustanovenie

 • plochy pre verejnoprospešné stavby
 • plochy na vykonanie asanácie
 • plochy pre chránené časti krajiny
NÁZOV VÝKRESU  MIERKA
Širšie vzťahy (pdf, 3,28 MB)  1:50 000 
Širšie vzťahy – infraštruktúra (pdf, 4,08 MB)  1:50 000
Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia (jpg, 4,38 MB)  1:10 000
Verejné dopravné vybavenie obce (jpg, 3,28 MB) 1:10 000
Verejné technické vybavenie obce (jpg, 3,4 MB) 1:10 000
Ochrana prírody a tvorba krajiny (jpg, 3,61 MB) 1:10 000
Stavebné zámery a iné návrhy na poľnohospodárskej pôde  1:10 000
Priestorové a funkčné využívanie územia (pdf, 3,68 MB) 1:2 000
Verejné dopravné vybavenie obce (pdf, 3,47 MB)  1:2 000
Verejné technické vybavenie obce (pdf, 3,57 MB)  1:2 000
Stavebné zámery a iné návrhy na poľnohospodárskej pôde (pdf, 3,22 MB)  1:2 000
Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby (1) (jpg, 4,4 MB) 
Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby (2) (pdf, 388 kB) 
Textová dokumentácia (pdf, 689 kB) 

Samospráva

Voľby

voľby 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odkazy

Oznamy do mobilu

PL-SKOchrana prírodného a kultúrneho dedičstva na spoločnej Orave

Hra o obci

Natur-pack

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:241
TÝŽDEŇ:783
CELKOM:822905


nahoru