Menu
Obec Zubrohlava
obecZubrohlava

Prehľady, tabuľky a grafy týkajúce sa odpadového hospodárstva nájdete v sekcii Štatistika.

Prevádzkový poriadok Zberného dvora

Nebuďme leniví – trieďme odpad: 1. lekcia

Stránka o triedení komunálneho odpadu

Domáce kompostovanie

Otváracie hodiny zberného dvora pri Urbariáte obce Zubrohlava:

 • od 01.04. - do 30.9. Streda od 7.30 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod. Sobota (párna sobota) od 8.00 hod. do 12.00 hod.
 • od 01.10. - do 31. 3. Streda od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Sobota (posledná sobota v mesiaci) od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Vážení občania,
zber bude prebiehať podľa vyznačeného rozpisu, pričom v danom týždni bude termín spresnený miestnym rozhlasom. Domácnosti, ktoré neseparujú komunálny odpad budú mať v budúcnosti zvýšený poplatok za komunálny odpad vo výške, ktorú schváli OZ obce Zubrohlava v zmysle VZN č. 2/2015.

starosta obce

!!!Zber elektroodpadu 3. mája 2023!!!

Dôležité!!! - "Oznámenie EKORAY Námestovo"

 • z plastov sa zberajú len PET fľaše, ktoré musia byť sploštené, 
 • sklo bude zbierané len z kontajnerov určených na sklo, 
 • kompostovateľný odpad (tráva, odrezky konárov, hlina a pod.), štrk a kamene nepatria do kuka nádoby, 
 • v prípade, že vo vreci bude iný odpad ako má byť, nebude vám odpad odvezený!!!

Vysvetlivky k separovaným zložkám

 • Textil – obnosené šatstvo je možné vkladať do zbernej nádoby (Pomocný anjel n.o.) pri predajni COOP JEDNOTA Zubrohlava križovatka – Klinec. 
 • Papier – časopisy a noviny, ktoré sú zviazané do balíkov nemusia byť vo vreciach môže vkladať do kontajnerov na papier, ktoré sú umiestnené pri predajňach COOP JEDNOTA Zubrohlava dedina a križovatka - Klinec a ZŠsMŠ Zubrohlava.      
 • Tetrapaky – musia byť vypláchnuté a stlačené (v opačnom prípade zaberajú veľa miesta). 
 • Sklo – zberá sa do kontajnerov určených na tento odpad, ktoré sú natrvalo rozmiestnené po obci a to na týchto miestach: obchody Jednoty, pri kultúrnom dome, na Starej bobrovskej pri p. Ondrejovi Miškovičovi, na Skladanovej pri p. Graňákovi, na Kunstovej pri sv. Trojici, bar J. Bakaľa, pri Apiagre, pri ZŠ. 
 • Kovové obaly a železný šrot – plechovice vypláchnuté, bez papierových etikiet. Zber sa uskutočňuje spoločne so zberom železného šrotu spred brán, alebo pri zbere plastov. 
 • PET fľaše – umelé fľaše z malinoviek, z minerálok a z iných nápojov, ktoré musia byť stlačené alebo bez vrchnákov, v opačnom prípade platíme za prevoz vzduchu. Zber bude prebiehať podľa zverejneného rozpisu. 
 • Elektroodpad – biela technika ako napr. chladničky, sporáky, práčky, mrazničky... ďalej digestory, šľahače, mixéry, vysávače, fény, televízory, počítače, monitory, klávesnice, myši, tlačiarne... Keďže zber sa realizuje spred brán 2x do roka po upozornení miestnym rozhlasom, dozrite nato, aby elektrospotrebiče neboli rozobrané, v opačnom prípade nebudú odvezené! 
 • Batérie a akumulátory z áut – zber sa realizuje spred brán 2x do roka po upozornení miestnym rozhlasom. 
 • Stavebný odpad – je zákaz sypania odpadu pri cintoríne, oproti fare a na iných lokalitách v obci. Možné ho je vyviesť po dohovore so starostom obce na tel. č. 0902 680 680.

Naším najväčším problémom sú stále veľkokapacitné kontajnery. V obci máme rozmiestnených 5 ks. Vývoz z lokalít: za kultúrnym domom 2 ks a pri Urbáre 1 ks, ,za domom smútku 1 ks – iba odpad z cintorína a DSS, ZŠsMŠ Zubrohlava 1 ks. Často krát nám kontajnery zaplnia cudzí ľudia, ktorí prichádzajú autami z iných obcí. 

Preto sa obraciame na Vás, vážení spoluobčania, buďte pozornejší, všímajte si cudzie vozidlá a nahláste to Obecný úrad (č. tel. 0902 680 680). Vedzte, že Vám budeme za to vďační a Vašu anonymitu zachováme. Veď peniaze, ktoré zaplatíme za vývoz kontajnerov by sa dali v obci využiť i na iné účely, v prospech všetkých.

Všetci si dobre uvedomujeme, že chceme žiť v zdravom a čistom prostredí. Tak si ho chráňme! 

Štatistika

Prehľad o zbere odpadu za roky 2002 - 2010

Prehľad o príjmov a výdavkov za zber a uloženie komunálneho odpadu za roky 2011-2019 2013-2019

Obec

Voľby

voľby 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Odkazy

Oznamy do mobilu

PL-SKOchrana prírodného a kultúrneho dedičstva na spoločnej Orave

Hra o obci

Natur-pack

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:274
TÝŽDEŇ:274
CELKOM:809029


nahoru