Menu
Obec Zubrohlava
obecZubrohlava

Pamiatky

Rímsko-katolícky kostol

Najväčšou a najcennejšou kultúrnou pamiatkou našej obce je rímsko-katolícky barokový kostol zasvätený sv. apoštolom Petrovi a Pavlovi, postavený v rokoch 1754- 1761.

V kostole sa nachádza organ- polychrómovaná drevorezba z prelomu 18. a 19. storočia, luiséz od neznámeho autora. Na severnej stene kostola sa nachádza neskorobaroková socha sv. Anny- polychrómovaná drevorezba z konca 18. storočia. Ostatné zariadenie kostola- hlavný oltár, oba bočné oltáre, krížová cesta, pochádzajú z roku 1901. Do kostola bolo zakúpené od tirolskej dielne J. B. Purgera z Groden po požiari v roku 1901, keď bolo pôvodné zariadenie kostola úplne zničené.

Kostol

Hroby pri kostole

Vedľa kostola na severnej strane sa nachádza hrob Jozefa Kunsta. V Zubrohlave dal v roku 1788 postaviť mangeľ na úpravu domáceho plátna. Bol otcom významného cirkevného hodnostára – arcibiskupa Jozefa Kunsta. V čase, keď bol ostrihomským kanonikom a rektorom Pázmanea vo Viedni, dal otcovi postaviť plochý pomník s nápisom: „ Per caro genitori Iosepho KVnszt anno 1764 die 14. Octobris nato anno 1798 die 16. Octobris denato fILIVs eIUs IosephVs strigoniensis CanonICV CoLLegII PasManiani VngarICI Viennae In AVstria reCtor eX pIetate qVa el tenetVr PosvIt“, v preklade: Predrahému otcovi Jozefovi Kunstovi narodenému 14. októbra 1764, zomrelému 16. októbra 1798 postavil zo synovskej úcty, ktorou mu je zaviazaný, jeho syn Jozef, ostrihomský kanonik rektor uhorského kolégia Pázmanea vo Viedni v Rakúsku (poznámka: Jozef Kunst- syn bol rektorom Pázmanea v rokoch 1831-1845).

Vedľa kostola z južnej strany sa nachádzajú hroby zomrelých kňazov našej farnosti a významných obyvateľov našej obce. Je tu pochovaný kňaz Ignác Šperlák pôvodom z Hladovky, ktorý zomrel v našej obci 8. marca 1848 počas hladomoru.

Hroby pri kostole

Kríž pri kostole

Medzi farou a kostolom stojí medzi lipami kamenný prícestný kríž Panny Márie Bolestnej, ktorý bol do Zubrohlavy prevezený zo Slanice v roku 1953, pred jej zatopením vodami Oravskej priehrady. Tento stĺp dal v roku 1836 postaviť vo svojej obci slanický richtár Ján Hoľmík. Patrí k najkrajším kultúrnym pamiatkam v našej obci. Pochádza zo známej kamenárskej dielne majstrov- kamenárov Bielopotockých.

Kríž pri kostoleDetail kríža

Pamiatky na cintoríne

Na cintoríne sa nachádza hlavný kamenný kríž z roku 1855, ktorý dal postaviť Matej Tomaštík mladší, potomok zámožnej plátenníckej rodiny, ktorá po roku 1828 vlastnila mangeľ. Na cintoríne sa nachádza aj krásna kamenná pamiatka: zvláštny náhrobok tvaru trojbokého ihlana. Čiastočne sa ešte zachoval pôvodný nápis: „Od 1872 ho Roku Pomnyk tento krije kosti... Iana Tomastyka muža váženého od díte... i od všech ob... tohto sveta žil let Sedemdesat i dva leta v kterich šťastne skončil beh tohto sveta“. Na vrchole trojbokého ihlana ešte koncom 20. storočia bola umiestnená kamenná lebka. Táto sa však znehodnotila, rozsypala.

Ján Tomaštík bol potomkom zámožnej Tomaštíkovskej mangliarskej a richtárskej rodiny.

Kríž na cintoríne

Kaplnka Blahoslavenej Panny Márie

Oproti cintorínu sa nachádza kaplnka Blahoslavenej Panny Márie. Prvá zmienka o kaplnke je z roku 1802, ktorú dali postaviť veriaci zo Zubrohlavy a zaviazali sa udržiavať ju v dobrom stave.

Kaplnka pri cintoríne

Stĺp sv. Jána Nepomuckého

Povyše kostola stojí medzi lipami kamenný stĺp sv. Jána Nepomuckého, ktorý dal postaviť veľkoplátenník Jozef Kovalčík v roku 1867 na slávu tohto českého mučeníka, patróna vôd a pltníkov.

Prezentácia o Stĺpe sv. Jána Nepomuckého (autor: Richard Kurjak)

Kríž pri Urbárskom dome Kríž pri Urbárskom dome - detail

Murovaná budova

Vedľa sochy sv. Jána Nepomuckého sa nachádza murovaná budova, ktorú dal krátko po roku 1873 postaviť notár a richtár Štefan Tomaštík. Budovu neskôr odkúpil urbariát pre potreby urbáru, školy a obce. Na dome sa nachádza freska od akademického maliara Ernesta Zmetáka. Podobná freska sa nachádza aj na Dome smútku pri cintoríne.

Urbársky dom - aktuálne klubovňa

Dom smútku

Drevená plastika

Na Ulici Lazovej na dome č. 334 (p. Tomáša Štureka) sa v nike na fasáde domu nachádza drevená plastika, premiestnená zo starého dreveného domu, ktorý stál na tomto mieste.

Drevená plastika

Kaplnka sv. Trojice

Na križovatke ulíc Lazovej a Kunstovej stojí stĺpová kaplnka, v ktorej je umiestnené drevené súsošie sv. Trojice, ktoré vyrezal zubrohlavský rechtor František Telelák v prvej polovici 20. storočia.

Drevené súsošie

Korpus Krista na kríži

Na Ulici potočnej sa na fasáde bývalého plátenníckeho domu nachádza veľmi pekný barokový korpus Krista na kríži (dnes rekonštruovaný dvojdom č. 453 p. Nováka a Galčíka).

Kríž

Plátennícký a richtársky dom

Na križovatke ulíc Výhonovej a Vyšnej sa nachádza bývalý plátennícky a richtársky dom Kovalčíkovský v takmer pôvodnom stave (bývalá Raticovka, neskôr Pitekovka). V nike domu sa pôvodne nachádzala socha sv. Floriána, ktorú vlastník domu odpredal neznámemu kupcovi. Vdp. Štefan Piták dal do niky umiestniť odliatok sochy sv. Jána Nepomuckého z prelomu 18. a 19. storočia, ktorý bol do roku 1990 umiestnený v nike starej farskej budovy.

Plátennícky a richtársky dom Plátennícky a richtársky dom - detail

Pamiatky mimo obce

Socha Blahoslavenej Panny Márie s Ježiškom

Pri Grape, hôrke nad obcou sa nachádza prícestný kamenný stĺp so sochou Blahoslavenej Panny Márie s Ježiškom, ktorú „Ku cte a chvále blahoslavenej Panny Márie tuto statuu horlivý kresťan Ondrej Kovalčík dal vystaviť dňa 6. augusta 1861“.

Ondrej Kovalčík pochádzal z richtárskej a veľkoplátenníckej rodiny.

Kaplnka Blahoslavenej Panny Márie

Na vrchu Kýčera dlho stála murovaná stĺpová kaplnka s obrazom Blahoslavenej Panny Márie chráneného sklom. V roku 1991 za vdp. Štefana Pitáka ju nahradila nová murovaná kaplnka.Obraz zo starej kaplnky bol umiestnený v nike na priečelí novej kaplnky. V kaplnke bola umiestnená drevená socha, dar bobrovského vdp. farára Jozefa Knápika.

Kaplnka Blahoslavenej Panny Márie Vnútro kaplnky

Drevený kríž

Cestou na Kýčeru na rázcestí poľných ciest Lazovej a Kmeťovkovej sa nachádza drevený kríž.

Kríž na rázcestí

Text spracovala: Eva Kurjaková

Obec

Voľby

voľby 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Odkazy

Oznamy do mobilu

PL-SKOchrana prírodného a kultúrneho dedičstva na spoločnej Orave

Hra o obci

Natur-pack

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:300
TÝŽDEŇ:300
CELKOM:809055


nahoru