Menu
Obec Zubrohlava
obecZubrohlava

Cesta tam a zase späť - v stopách minulosti. Maków Podhalański

Cesta tam a zase späť - v stopách minulosti. Maków Podhalański

Cesta tam a zase späť - v stopách minulosti. Maków Podhalański

SK verzia:

Kód mikroprojektu: INT/EB/BES/1/II/B/0101

Názov mikroprojektu: Cesta tam a zase späť - v stopách minulosti. Maków Podhalański - Zubrohlava

Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Vedúci partner:

Gmina Maków Podhalański (Poľsko)

Szpitalna 3

34-220 Maków Podhalański

Web: www.makow-podhalanski.pl

Partner projektu 1:

Obec Zubrohlava (Slovensko)

Plátennícka 464

029 43 Zubrohlava

Web: www.zubrohlava.eu

Celkové náklady projektu

55 563,65 €

Dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja:

(85 % z celkových oprávnených výdavkov mikroprojektu):

47 229,10 €

Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky:

(10 % z celkových oprávnených výdavkov mikroprojektu)

4 277,56 €

Vlastný vklad Obce Zubrohlava

(5 % z celkových oprávnených výdavkov mikroprojektu)

4 056,99 €

Obdobie realizácie projektu: 10/2017 – 09/2018

Dňa 19.09.2017 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný projekt č. INT/EB/BES/1/II/B/0101 Cesta tam a zase späť - v stopách minulosti. Maków Podhalański – Zubrohlava“ so Žilinským samosprávnym krajom.

Dňa 03. 04. 2018 bola podpísaná Zmluva o dielo č. 17/2018 na stavbu " Vybudovanie náučného chodníka, vyhliadkovej veže a tabúľ/" so zhotoviteľom stavby.

Obec Maków Podhalański sa nachádza v časti Karpát, v cezhraničnej oblasti. Je to časť oblasti Podbabiogórze, kde prírodne bohatstvo obce je nesmierne rozmanité. Je ideálnym miestom pre turistov a milovníkov cykloturistiky. Mesto Maków Podhalański sa nachádza na križovatke hlavných turistických trás z Suchej Beskidzkiej do Zawoi, až po Babiu Horu.

Obec Zubrohlava sa nachádza priamo pri poľských hraniciach, v malebnej štvrti Námestovo na  Orave. Je známa pre svoje turistické trasy a zjazdovky, preto je veľmi atraktívny región pre turistov a návštevníkov zo zahraničia. Veľké množstvo lesov, parky, cyklotrasy a pešia turistika prispieva k relaxácii.

Vzhľadom k neobvyklej prírode obcí, kultúrneho a historického dedičstva je potrebná pre vzájomné porozumenie a rozvoj - spolupráca na mnohých úrovniach. Takáto možnosť je realizácia v roku 2018 z "Cesta tam a zase späť - v stopách minulosti. Maków Podhalański - Zubrohlava, "v ktorom plánované 3 úlohy:

1/ K posilneniu turistického potenciálu, chceme vytvoriť nové vyhliadkové miesta, náučný chodník a spojiť ho s existujúcimi turistickými chodníkmi, ktoré bežia s Maków Podhalański do Zubrohlavy.

2/ Každý partner má cenné kultúrne dedičstvo – Maków Podhalański, kde sa dodnes zachovali tradície, výšivky, Zubrohlava – kde sa dodnes zachovala plátennícka tradícia. Cesty starých otcov často-krát smerovali aj do Poľska. Výšivky z Makowa Podhalańskiego sú tradičné výšivky vykonávane hlavne w Makowie Podhalanskim a okoliach. Najčastejšie sa prezentujú kvetinové motívy, ktoré zdobil hlavne obrusy, servítky a posteľnú bielizeň. Ďalšou úlohou, ktorú chceme realizovať v rámci projektu, je tradícia pestovania Makowskieho vyšívania a plátennícka tradícia účasťou na seminároch a stretnutiach ľudových umelcov a poznávanie minulosti našich regiónov.

3/ Partnerská organizácia študijných návštev - 2 návštevy 25 osôb z každej obci – propagácia kultúrneho a historického dedičstva. Účastníci projektu sa budú tiež podieľať na stretnutí folklórnych súborov, na hasičských podujatiach, na prednáškach, na výletoch do okolia, na stretnutiach s zástupcami obci, s obyvateľmi a folklórnymi súbormi.

PL wersja:

Kod mikroprojektu: INT/EB/BES/1/II/B/0101

Nazwa mikroprojektu: Tam i z powrotem - śladami przeszłości. Maków Podhalański – Zubrohlava

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, mikroprojekty

Oś priorytetowa: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza“

Partner wiodący:

Gmina Maków Podhalański (Polska)

Szpitalna 3

34-220 Maków Podhalański

Strona internetowa: www.makow-podhalanski.pl

Partner projektu 1:

Obec Zubrohlava (Słowacja)

Plátennícka 464

029 43 Zubrohlava             

Strona internetowa: www.zubrohlava.eu

Całkowity koszt mikroprojektu:

55 563,65 €

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

(85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu)

47 229,10 €

Dotacja z budżetu państwa Republiki Słowackiej:

(10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu)

4 277,56 €

Wkład własny Gminy Zubrohlava:

(5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu)

4 056,99 €

Czas realizacji projektu: 10/2017 – 09/2018

Dnia 19.09.2017 podpisano umowę o dofinansowaniu projektu wspólnego INT/EB/BES/1/II/B/0101“ Tam i z powrotem - śladami przeszłości. Maków Podhalański - Zubrohlava” z Zylińskim Krajem.

Dnia 03. 04. 2018 podpisano umowę o dzieło č. 17/2018 na budowę “ Budowa ścieżki edukacyjnej, wieży widokowej i tablice edukacyjne ” z wykonawcą budowy.

Gmina Maków Podhalański położona jest w beskidzkiej części Karpat Zachodnich w pasie transgranicznym. To część regionu Podbabiogórza o wysokich walorach krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych; doskonała baza wypadowa dla turystów pieszych i miłośników jazdy rowerowej. Miasto Maków Podhalański zlokalizowane jest na skrzyżowaniu głównych ciągów turystycznych z Suchej Beskidzkiej do Zawoi, pod Babią Górę.

Gmina Zubrohlava jest położona tuż przy polskiej granicy, w malowniczym powiecie Namestovo na Oravie. Słynie z licznych szlaków turystycznych i tras narciarskich, dlatego jest niezwykle atrakcyjnym regionem dla turystów i gości z zagranicy. Duża ilość lasów, park krajobrazowy, ścieżki rowerowe i piesze sprzyjają czynnemu wypoczynkowi.

Ze względu na niezwykłe walory krajobrazowe i przyrodnicze naszych Gmin oraz dziedzictwo kulturowo-historyczne istnieje potrzeba wzajemnego poznania i rozwoju współpracy na wielu płaszczyznach. Taką szansą jest realizacja w roku 2018 projektu „Tam i z powrotem – śladami przeszłości. Maków Podhalański – Zubrohlava”, w ramach którego zaplanowaliśmy 3 zadania.

1/ Aby wzmocnić potencjał turystyczny, chcemy utworzyć punkty widokowe oraz oznaczyć istniejące ścieżki krajoznawczo-dydaktyczne i połączyć je ze szlakami turystycznymi biegnącymi z Makowa Podhalańskiego do Zubrohlawy. Punkty widokowe będą równocześnie punktami postojowymi; na starcie bądź na mecie szlaku turystycznego lub ścieżki rowerowej, łączącej tereny pogranicza i miasta partnerskie.

2/ Każdy z partnerów projektu dysponuje wartościowym dziedzictwem kulturowym – w Makowie Podhalańskim do dziś przekazuje się tradycje hafciarskie, a Zubrohlava jest spadkobiercą tradycji tkackich. Od dawien dawna przodkowie mieszkańców Zubrohlavy wyruszali w dalekie podróże z własnoręcznie utkanym płótnem. Szlaki niejednokrotnie wiodły do Polski. Haft makowski jest rodzajem tradycyjnego haftu wykonywanego głównie w Makowie Podhalańskim i jego okolicach. Najczęściej przedstawia motywy roślinne, a zdobi się nim głównie obrusy, serwety i pościel. Kolejnym zadaniem, które chcemy zrealizować w ramach projektu, jest więc kultywowanie tradycji haftu makowskiego oraz tradycji tkackich poprzez udział w warsztatach i spotkaniach z twórcami ludowymi oraz poznanie przeszłości naszych regionów.

3/ Organizacja partnerskich wizyt studyjnych – 2 wizyty po 25 osób z każdej Gminy – przyczyni się do wzajemnej promocji naszego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Prezentacja zbiorów w muzeach, fotokroniki, prelekcje i wykłady, zajęcia praktyczne i konkursy będą też doskonałą promocją naszego projektu. W ramach wymiany zaplanowano wycieczki po terenach Orawy i Podbabiogórza, zwiedzanie zabytków, spotkania z włodarzami Gmin i ludźmi związanymi z naszymi regionami. Uczestnicy projektu będą też uczestniczyć w spotkaniach zespołów folklorystycznych, pokazach strażackich, a na końcu każdej wizyty – w konkursach plastycznych.

Aktivity 

1. Vybudovanie náučného chodníka a výhliadkovej veže

udalosti/fotogaleria-1/obec/vyhliadkova-veza-rozhladna-333sk.html

2. Spoločná plátennícka slávnosť

udalosti/fotogaleria-1/kulturne-podujatia/spolocna-platennicka-slavnost-313sk.html

Link na poľského partnera: http://www.makow-podhalanski.pl/goscie-z-zubrohlawy

Dátum vloženia: 2. 7. 2022 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 7. 2022 21:38
Autor: Admin

Projekty

Voľby

voľby 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odkazy

Oznamy do mobilu

PL-SKOchrana prírodného a kultúrneho dedičstva na spoločnej Orave

Hra o obci

Natur-pack

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:241
TÝŽDEŇ:783
CELKOM:822905


nahoru