Menu
Obec Zubrohlava
obecZubrohlava

S úctou a láskou k našim starším

S úctou a láskou k našim starším

S úctou a láskou k našim starším

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov projektu : S úctou a láskou k našim starším

Obdobie realizácie: 02/2019-01/2021

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Prioritná os: 4 – Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 24 mesiacov

Celková výška oprávnených výdavkov: 13 680,00 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 13 680,00 €

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu Podpora opatrovateľskej služby v obci Zubrohlava je skvalitnenie poskytovania opatrovateľskej služby osobám odkázaným na pomoc inej osoby v domácom prostredí pomocou kvalifikovaných pracovníkov opatrovateľskej služby, ktorí prácu vykonávajú v kontexte požiadaviek nových trendov v poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti.

Ďalšie ciele:

  • aby chorým, starším bolo umožnené zostať vo svojich domácich podmienkach, tam, kde sú zvyknutí,
  • aby po nemocničnej starostlivosti bola zabezpečená kontinuálna, adekvátna domáca starostlivosť,
  • aby v domácej starostlivosti bolo zrealizované prevetívne opatrenia, v záujme predchádzaniu chorobám,
  • aby bolo možné poskytovať adekvátnu odbornú pomoc a starostlivosť ťažko zdravotne chorým,
  • aby domáce prostredie uľahčovalo zdravý spôsob života,
  • aby vyššie uvedené opatrenia prispeli k zvýšeniu životnej spokojnosti - k lepšej kvalite života.

Aktivity projektu:

  1. Podpora opatrovateľskej služby

Zámerom projektu je poskytovať opatrovateľskú službu klientom v prirodzenom domácom prostredí, ktorí v dôsledku zhoršeného zdravotného stavu alebo veku sa nedokážu o seba postarať a k bežným činnostiam potrebujú pomoc inej osoby. V rámci hlavnej aktivity – poskytovania opatrovateľskej služby sa vytvorí priestor na podporu 1 kvalifikovanej pracovíčky - opatrovateľky.

Odkaz na centrálny register zmlúv: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3877679&l=sk

Riadiaci orgán pre OP ĽZ zodpovedný za realizáciu príslušného balika pomoci a dokaz ESF a EFRR: http://www.esf.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: http://www.minv.gov.sk/

Dátum vloženia: 2. 7. 2022 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 7. 2022 21:10
Autor: Admin

Projekty

Voľby

voľby 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Odkazy

Oznamy do mobilu

PL-SKOchrana prírodného a kultúrneho dedičstva na spoločnej Orave

Hra o obci

Natur-pack

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:274
TÝŽDEŇ:274
CELKOM:809029


nahoru