Menu
Obec Zubrohlava
obecZubrohlava

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v obci Zubrohlava

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v obci Zubrohlava

 

                                           OBEC  ZUBROHLAVA

Vyhlásenie

mimoriadnej situácie

 

 

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území obce Zubrohlava a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec Zubrohlava podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení

                                                           v y h l a s u j e

            dňa 3. 2. 2023 od 17:oo hod. na území obce Zubrohlava mimoriadnu situáciu.

 

Počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku – vykonávaním záchranných prác.

                          Na ohrozenom území ustanovujem tieto režimové opatrenia:

 Obyvatelia obce sa budú aktívne zapájať pri vykonávaní záchranných prác a to pri odstraňovaní snehu hlavne z chodníkov pri vlastných nehnuteľnostiach a v rámci vlastných nehnuteľností, obmedzia používanie vlastných motorových vozidiel a ich výjazd do času sprejazdnenia miestnych komunikácií, budú rešpektovať príkazy obce na vecné plnenie a osobné výkony, budú vyžadovať od obce spoluprácu pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti (okamžité umožnenie vjazdu rýchlej zdravotnej služby k nemocným alebo pre prípad úrazu), budú vyžadovať pomoc pri možnosti vzniku škôd na majetku veľkého rozsahu, zachovajú pokoj pri zásobovaní obyvateľstva potravinami a nebudú obmedzovať sily a prostriedky, ktoré vykonávajú záchranné práce na území k. ú. Obce Zubrohlava.

                        Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

V Zubrohlave dňa  03.02. 2023

                                                                                 

                                                                                                        Lukáš  R e m e š

                                                                                                 starosta obce Zubrohlava

Dátum vloženia: 3. 2. 2023 17:00
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 2. 2023 16:21

Udalosti

VOĽBY DO NR SR 2023

voľby 2022

Kalendár

Odkazy

Oznamy do mobilu

PL-SKOchrana prírodného a kultúrneho dedičstva na spoločnej Orave

Hra o obci

Natur-pack

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:156
TÝŽDEŇ:1155
CELKOM:714374


nahoru