Menu
Obec Zubrohlava
obecZubrohlava

VZN

Všeobecné záväzné nariadenia

2023

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ZUBROHLAVA

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Zubrohlava 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 561,89 kB
Vložené: 24. 3. 2023

2022

VZN č. 1/2022  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zubrohlava.

VZN č. 1_ 2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 784,46 kB
Vložené: 20. 9. 2022

2021

VZN obce Zubrohlava č. 2/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zubrohlava.

VZN č. 22021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 502,86 kB
Vložené: 17. 8. 2021

2020

Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zubrohlava

Doplnok k VZN 12016..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,69 kB
Vložené: 4. 9. 2020

Prevádzkový poriadok Zberného dvora v obci Zubrohlava

Zubrohlava_ZD_Prevádzkový poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 491,79 kB
Vložené: 28. 1. 2021

Prevádzkový poriadok detského ihriska

Prevázdkový poriadok detského ihriska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 370,87 kB
Vložené: 14. 5. 2020

Štatút obecnej kroniky

štatút obecnej kroniky.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 107,01 kB
Vložené: 21. 2. 2020

VZN č.3/2019

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zubrohlava
VZN o miestnych daniach 3 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 562,26 kB
Vložené: 21. 8. 2020

2019

VZN1/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN-1-2019 o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,21 kB
Vložené: 17. 7. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zubrohlava č.2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zubrohlava.

VZN č. 2_2019_o_vyske prispevku na ciastocnu uhradu nakladov v skolskych zariadeniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,51 kB
Vložené: 18. 11. 2019

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

prevadzkovy_poriadok_multifunkcne_ihrisko_Zubrohlava.docx.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 515,52 kB
Vložené: 10. 4. 2019

2018

Zásady odmeňovania poslancov od 1.5.2018

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Zubrohlava 2018_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 556,21 kB
Vložené: 17. 9. 2018

2017

VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN_1_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,67 kB
Vložené: 21. 3. 2018

Dodatok č. 2/2017 (17 kb doc)

dodatok 2 2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,84 kB
Vložené: 28. 11. 2017

Dodatok č. 2/2017 (277 kb pdf)

dodatok 2 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,18 kB
Vložené: 28. 11. 2017

2016

VZN ZMENY A DOPLNKU Č.1 Územného plánu obce (ZAD Č.1 ÚPN-O) Zubrohlava)

VZN Obce Zubrohlava, Zmeny a doplnku č.1 ÚP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,81 MB
Vložené: 12. 3. 2021

Prílohy VZN č. 3/2016 (596 kb pdf)

prilohy_vzn_32016_ziadost_ zmluva_ zuct.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 581,49 kB
Vložené: 19. 3. 2018

VZN č. 3/2016 poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Zubrohlava (515 kb pdf)

vzn_ poskytovanie_ dotacii_32016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 502,21 kB
Vložené: 19. 3. 2018

VZN č. 2016 O určení miesta času zápisu do 1.ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zubrohlava (13kb doc )

vzn o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,44 kB
Vložené: 30. 12. 2016

VZN č. 3/2016 poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Zubrohlava (65 kb doc)

vzn_ poskytovanie_ dotacii_32016.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 62,5 kB
Vložené: 30. 12. 2016

Prílohy VZN č. 3/2016 (108 kb doc)

prilohy_vzn_32016_ziadost_ zmluva_ zuct.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 105,5 kB
Vložené: 30. 12. 2016

VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zubrohlava (449 kb pdf.)

vzn12016 o nakl.s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 438 kB
Vložené: 20. 7. 2016

VZN č. 2016 O určení miesta času zápisu do 1.ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zubrohlava (294kb pdf )

vzn o určení miesta a času zápisu di 1. ročníka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,2 kB
Vložené: 12. 4. 2016

Štatút obecnej kroniky

vzn kronika obce zubrohlava-final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,68 kB
Vložené: 4. 3. 2016

2015

VZN č. 2/2015 o miestnych daniach n území obce Zubrohlava (102 kb doc)

vzn o miestnych daniach 22015.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 99 kB
Vložené: 30. 12. 2015

VZN č. 2/2015 o miestnych daniach n území obce Zubrohlava (654 kb pdf)

vzn o miestnych daniach 22015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 637,79 kB
Vložené: 18. 12. 2015

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zubrohlava a s majetkom štátu, ktorý obec užíva (633 kb pdf)

zasady hospodarenia zubrohlava_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 617,85 kB
Vložené: 7. 12. 2015

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Zubrohlava (210 kb doc)

zásady_rozp.hosp._1.1.2014_s_progr_rozpočtom_obce_zubrohlava.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 205 kB
Vložené: 7. 12. 2015

2014

Dodatok č.1/2014 (18kb doc)

dodatok 1 2014.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,53 kB
Vložené: 30. 12. 2014

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Zubrohlava (277 kb pdf)

zásady_rozp.hosp._1.1.2014_s_progr_rozpočtom_obce_zubrohlava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,52 kB
Vložené: 15. 12. 2014

Rozpočtový harmonogram od r. 2014 (260 kb pdf)

rozpočtový harmonogram s programami od r.2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,89 kB
Vložené: 3. 11. 2014

Rozpočtová požiadavka (77 kb doc)

rozpočtová požiadavka 2.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 75 kB
Vložené: 3. 11. 2014

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Zubrohlava (194 kb doc)

zásady hosp. s fin. prostr. rvczubrohlava 01.01.2009.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 189,5 kB
Vložené: 3. 11. 2014

Rozpočtový harmonogram od r. 2014 (260 kb pdf)

rozpočtový harmonogram s programami od r.2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,89 kB
Vložené: 3. 11. 2014

Rozpočtová požiadavka (129 kb pdf)

rozpočtová požiadavka 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,62 kB
Vložené: 30. 10. 2014

VZN č.2/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. (158 kb pdf)

vzn 2 2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov platný.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,9 kB
Vložené: 30. 6. 2014

Dodatok č.1/2014 (32 kb pdf)

dodatok 1 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,5 kB
Vložené: 27. 6. 2014

VZN č. 3/2012 o miestnych daniach na území obce Zubrohlava (209 kb pdf)

vzn dzn 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,92 kB
Vložené: 12. 3. 2014

2013

VZN č. 4/2012 o jednorázovej finančnej výpomoci (230 kb pdf)

vzn 4 2012 o poskytovaní jenorázovej finančnej výpomoci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,92 kB
Vložené: 1. 3. 2013

Od 1.1.2013 – VZN č. 3/2012 o miestnych daniach na území obce Zubrohlava (174 kb doc)

vzn dzn 2012.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 169,5 kB
Vložené: 1. 1. 2013

2012

Platí do 31.12.2012 – VZN č. 5/2009 o dani z nehnuteľnosti (134 kb doc)

vzn dzn09.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 131,5 kB
Vložené: 31. 12. 2012

Platí do 31.12.2012 – VZN č. 5/2009 o dani z nehnuteľnosti (55 kb pdf)

vzn_o_dani_z_nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,04 kB
Vložené: 31. 12. 2012

Platí do 31.12.2012 – VZN č. 3/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (40 kb doc)

vzn odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40 kB
Vložené: 31. 12. 2012

Platí do 31.12.2012 – VZN č. 3/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (40 kb pdf)

vzn_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,36 kB
Vložené: 31. 12. 2012

VZN č. 4/2012 o jednorázovej finančnej výpomoci (23 kb doc)

vzn 4 2012 o poskytovaní jenorázovej finančnej výpomoci.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,27 kB
Vložené: 30. 12. 2012

VZN č. 1/2012 o výške príspevku v školskom zariadení (52 kb doc)

vzn škd.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 50,5 kB
Vložené: 30. 12. 2012

VZN č.2/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.(25 kb doc)

vzn 2 2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov platný.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,44 kB
Vložené: 30. 12. 2012

Správa o priebehu podujatia (129 kb pdf)

správa z podujatia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,77 kB
Vložené: 9. 7. 2012

VZN č. 2/2011 o odmeňovaní poslancov OZ (349 kb pdf)

vzn_zasady_odmenovania_poslancov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,56 kB
Vložené: 18. 6. 2012

VZN č. 1/2012 o výške príspevku v školskom zariadení (203 kb pdf)

vzn škd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,06 kB
Vložené: 2. 2. 2012

2011

VZN o záväzných častiach Územného plánu obce (ÚPN-O) ZUBROHLAVA

VZN Obce Zubrohlava ÚP Obce Zubrohlava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,8 MB
Vložené: 12. 3. 2021

ZN č. 3/2011 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťa (20 kb doc)

vzn_príspevok pri narodení.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 19,23 kB
Vložené: 30. 12. 2011

VZN č. 2/2011 o odmeňovaní poslancov OZ (100 kb doc)

vzn_zasady_odmenovania_poslancov.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 96,96 kB
Vložené: 30. 12. 2011

VZN č. 1/2011 o ÚPO Zubrohlava (391 kb doc)

vzn upo zubrohlava 19.10.2011.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 382 kB
Vložené: 30. 12. 2011

Dodatok č. 1/2011 k VZN o DzN č. (26 kb doc)

dodatok daň.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 25,5 kB
Vložené: 30. 12. 2011

Dodatok č. 1/2011 k VZN o odpadoch (37 kb doc)

odp dodatok.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36,5 kB
Vložené: 30. 12. 2011

Dodatok č. 1 k VZN o DzN č. (178 kb pdf)

dodatok daň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,37 kB
Vložené: 22. 12. 2011

Dodatok č. 1 k VZN o odpadoch (194 kb pdf)

odp dodatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,73 kB
Vložené: 22. 12. 2011

VZN č. 3/2011 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa (165kb pdf)

vzn_príspevok pri narodení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,82 kB
Vložené: 16. 12. 2011

VZN č. 1/2011 o ÚPO Zubrohlava (581 kb pdf)

vzn upo zubrohlava 19.10.2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 567,23 kB
Vložené: 21. 11. 2011

VZN č. 6/2009 o poskytovaní dotácií (35 kb pdf)

vzn_o_poskytovani_dotacie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,93 kB
Vložené: 29. 6. 2011

VZN č. 4/2008 o prevádzkovaní cintorína (59 kb pdf)

vzn_o_prevadzkovani_cintorina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,67 kB
Vložené: 29. 6. 2011

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zubrohlava a s majetkom štátu, ktorý obec užíva (75 kb doc)

zasady hospodarenia zubrohlava_schvalene.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 72,55 kB
Vložené: 29. 6. 2011

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Zubrohlava (147 kb pdf)

zasady_hospodarenia_s_financnymi_prostriedkami.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,4 kB
Vložené: 29. 6. 2011

2009

VZN č. 6/2009 o poskytovaní dotácií (53 kb doc)

vzn o poskytovaní dotácií 62009.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51,5 kB
Vložené: 30. 12. 2009

Správa o priebehu podujatia (31 kb doc)

správa z podujatia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29,5 kB
Vložené: 30. 12. 2009

2008

VZN č. 4/2008 o prevádzkovaní cintorína (71 kb doc)

vznpohre.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 69,5 kB
Vložené: 30. 12. 2008

Zverejňovanie

VOĽBY DO NR SR 2023

voľby 2022

Kalendár

Odkazy

Oznamy do mobilu

PL-SKOchrana prírodného a kultúrneho dedičstva na spoločnej Orave

Hra o obci

Natur-pack

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:152
TÝŽDEŇ:1151
CELKOM:714370


nahoru